HOTLINE: 06-27-391-398
Irodánk hétfőtől - péntekig telefonos egyeztetés alapján várja ügyfeleit emailcím: dunakeszi@worldhouse.hu
 
   
Végtörlesztés

2013-09-09 01:14:39

A 2011 szeptemberében elfogadott törvény átmeneti időre, 2011. december 30-ig lehetővé tette, hogy az adósok ingatlanfedezetű (piaci feltételű) vagy állami készfizető kezesség fedezetével kötött deviza alapú hitelüket és pénzügyi lízingből eredő tartozásukat (továbbiakban a hitelhez/kölcsönhöz kapcsolódó kifejezések alatt a pénzügyi lízinghez kapcsolódó fogalmakat is érteni kell) rögzített árfolyamon végtörleszthessék. Továbbá meghatározott körben adó- és illetékmentességet ír elő a devizahitellel rendelkező adósok számára kidolgozott programban részt vevők megsegítése érdekében.


Ennek feltételei a következők...
A végtörlesztést
 • svájci frank esetében 180 forintos,
 • euró esetében 250 forintos,
 • japán jennél pedig 2 forintos
árfolyamon teljesíthetik az adósok, ha az árfolyam a kölcsön folyósításakor nem volt magasabb, és a hitelfolyósító 2011. június 30-áig nem mondta fel a kölcsönszerződést.
 
Fontos, hogy az árfolyam meghatározásának szempontjából azok a devizaalapú kölcsönök, ahol a folyósítás több részletben történt, akkor tartoznak fix árfolyamú végtörlesztés hatálya alá, ha a folyósításoknál alkalmazott árfolyamok súlyozott átlaga a meghatározott árfolyamszint alatt marad, így például három részletben történt folyósítás esetén: 
  Folyósított összeg  Árfolyam  
I.
II.
III.
30 000 CHF
20 000 CHF
10 000 CHF
160 HUF/CHF
140 HUF/CHF
190 HUF/CHF
súlyozott átlag = 158,3333
 
A végtörlesztés a fennálló teljes hiteltartozás (tőke+kamat), pénzügyi lízingszerződés esetén finanszírozási összeg egy összegben történő kifizetését jelenti, így az adósoknak vállalniuk kell az áthidaló- vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás végtörlesztését is, amennyiben devizakölcsönükhöz kapcsolódik ilyen, valamint pénzügyi lízingszerződés esetén a maradványérték megfizetését is.
E végtörlesztési lehetőség szempontjából devizaalapú kölcsönnek minősül az a kölcsön is, ahol a törlesztés devizában történik, végtörleszteni azonban itt is csak forintban lehet.
Amennyiben a feltételek teljesülnek...
A devizahiteleseknek a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igényüket legkésőbb 2011. december 30-ig kellett bejelenteniük a pénzügyi szolgáltatónak. Ha a hiteladós teljesíti a feltételeket, a pénzügyi szolgáltató nem utasíthatja el a végtörlesztési igényt, amelynek alapján – a jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a bejelentéstől számított 60. napig a végtörlesztésnek meg kell valósulnia.
Az adósnak 2012. január 30-ig – a többi feltétel változatlansága mellett – a pénzügyi intézmény részére
 • maradéktalanul át kellett utalnia a végtörlesztéshez szükséges összeget, beleértve a kölcsönszerződéshez kapcsolódó tartozásait is (pl. maradványérték összege, áthidaló hitel összege); vagy
 • a végtörlesztéshez hitelt nyújtó pénzügyi intézmény által kiállított, feltétlen és visszavonhatatlan írásbeli nyilatkozatot be kellett nyújtania, mely a végtörlesztéshez szükséges fedezetet igazolja.
Jó tudni, hogy az ingatlanfedezetű deviza alapú jelzáloghitel, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingből eredő tartozás esetén
 • végtörlesztéséért nem számítható fel költségtérítés és egyéb díj/jutalék,
 • továbbá, a végtörlesztés teljesítése érdekében nyújtott kölcsönhöz kapcsolódó közvetítés díjtalan kell, hogy legyen.
  A végtörlesztés csak lakóingatlanra alapított jelzálogjog alapján kötött devizaalapú hitelekre vonatkozik. A lakóingatlan olyan ingatlan, amelyet lakás céljára létesítettek, valamint az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, társas üdülő vagy üdülő megnevezéssel szerepel vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan továbbá a tanya. Tehát a programban garázs, ipari épület, telek, stb. nem érintettek.
 • Az adósoknak az igénybejelentéstől számított 60 (naptári) napon belül kell teljesíteniük a végtörlesztést.
 • A adós végtörlesztési igénybejelentését követő 3 munkanapon belül a pénzügyi intézmény köteles az adóst tájékoztatni a végtörlesztés legvégső lehetséges időpontjának figyelembevételével a végtörlesztés várható összegéről devizanem és jogcím szerinti bontásban.
 • Kérhető továbbá tartozásigazolás is, melyet szintén az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül kell kiállítani. E tartozásigazolás kiállításáért és kiadásáért semmiféle díj, egyéb költség nem számítható fel.
 • Az adósok a devizában felvett lakóingatlanra bejegyzett jelzáloghitel rögzített árfolyamon történő végtörlesztése esetén mentesülnek az ebből származó személyi jövedelemadó-kötelezettség megfizetése alól.
 • Nem kell illetéket fizetni a devizaalapon fennálló banki követelés rögzített árfolyamon történő végtörlesztése és a tényleges árfolyam között fennálló különbözet után.
 • Díjmentessé válik továbbá a deviza alapon felvett lakáshitelből származó követelés rögzített árfolyamon történő végtörlesztésével összefüggésben kezdeményezett jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás is.
 • A végtörlesztéssel kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettség teljesítése esetén a lakóingatlant terhelő zálogjogról való lemondás kérhető a zálogjoggal rendelkező pénzügyi intézménytől. A pénzügyi intézmény a lemondást tartalmazó jognyilatkozatát a végtörlesztés teljesítésének igazolását követő 8 napon belül kell, hogy kiadja.
Kik tudták igénybe venni a végtörlesztés lehetőségét?
Az adósnak 2012. január 30-ig igazolnia kellett a pénzügyi intézmény felé, hogy a végtörlesztéshez szükséges összeg rendelkezésére áll.
1. Akik rendelkeznek megtakarítással, melyeknek segítségével visszafizethetik a hitelt.
Vegye számba milyen megtakarítással rendelkezik, és azok miként tehetők pénzzé = likviddé. Mielőtt azonban megtakarításai ilyen célú felhasználásáról dönt, vegye számba a megtakarítási fedezetű hitelkonstrukciókat (lombard hitelek) is.
 ...
 

Hozzászólások [0 db] Még nincs Hozzászólás!


Szólj hozzá Te is!

Név:


Email cím:

Vizuális kód
Írd be a kódot!
 

 
 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS 
qr-kod

 

Oldal tetejére